24 februari 2013

Önskerubrik - Fem saker jag gillar med mig själv.

1. Jag är envis (kan tolkas på olika sätt, men jag ger mig inte i första taget.)

2. Jag har ett gott språksinne.

3. Jag har lätt att lära ny saker.

4. Jag tycker själv att jag har humor - Ken kan bekräfta detta :)

5.  Jag är omtänksam.

Thailand.

1 kommentar:

Skriv gärna några rader! :)